Den ”nya bron” av Moncalieri behöver andra verk: förstärkningsinsatser till centrala pyloner

Om köerna i Maroncelli rondellen (delaktig i Iren byggarbetsplatsen efter bristning av ett stort rör i fjärrvärmen) är ”nyhet” av de senaste tio dagarna, bromsa ankomsten av invånare och arbetstagare i Moncalieri, i månader cirkulationen på den ”nya bron” fortsätter att vara en hicka.

Allt fel av det pågående arbetet Via Martiri för säkerheten. Förutom förstärkningen på laterala axlar, interventioner som bör sluta med slutet av November, har behovet av intervention under de senaste dagarna också uppstått i de centrala stödpylonerna. Inget oroande, men analyserna av den övergripande strukturen har rått tekniker och kommunen Moncalieri att ta itu med detta nya ingripande, för att inte befinna sig i en kritisk situation om några år.

Den förväntade kostnaden är cirka en och en halv miljon euro och arbetet förväntas börja i början av 2022. Interventionerna kommer inte att leda till en total stängning av cirkulationen utan kommer att fortsätta med den smala vägbanan, vilket är fallet nu.

Leave a Comment